Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρα Τμήματος ΔασώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα
Αρ. Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Μέτρο 8
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
8.1
Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων
15 Απριλίου 2019
14 Ιουνίου 2019
8.3
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
30 Ιουλίου 2019
31 Οκτωβρίου 2019
8.4
Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
5 Μαρτίου 2018
11 Μαΐου 2018
8.5
Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων
30 Ιουλίου 2019
31 Οκτωβρίου 2019

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών