Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 8.5 - Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(05/09/2016 - 30/12/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5


B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(30/07/2019 - 31/10/2019)
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτων 8.5
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία