Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ)Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ (KEA)
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


Στα πλαίσια της αποστολής του, ο ΚΟΑΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση του αγροτικού μας κόσμου με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της πλήρους εκταμίευσης των κονδυλίων με τα οποία δικαιούται να επιδοτηθεί. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, δημιούργησε μεταξύ άλλων, ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ), το οποίο στεγάζεται στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.

Επικοινωνία με το ΚΕΑ

Η επικοινωνία με το ΚΕΑ γίνεται μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης 77771999 και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας info@capo.gov.cy

Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΑ

Το ΚΕΑ παρέχει εξυπηρέτηση από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:00πμ - 14:30μμ.

Πληροφορίες που παρέχει το ΚΕΑ
Το ΚΕΑ είναι στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με:
· τις δραστηριότητες του Οργανισμού
· τα μέτρα επιδοτήσεων (κριτήρια συμμετοχής σε κάθε μέτρο, ύψος ενίσχυσης, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων κλπ)
· το στάδιο επεξεργασίας των ατομικών αιτήσεων που υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού κ.α.

Βελτιώσεις που έγιναν στο ΚΕΑ από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα
Το ΚΕΑ έχει ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό για άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, ενώ σε περιόδους αύξησης του αριθμού των τηλεφωνημάτων ο αριθμός του προσωπικού αυξάνεται ανάλογα. Επίσης, εξοπλίστηκε με εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού και υλισμικού, τα οποία βελτιώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς για να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το στάδιο αξιολόγησης και επεξεργασίας των ατομικών αιτήσεων. Τέλος, τέθηκε σε λειτουργία τέτοιο σύστημα παρακολούθησης, ώστε για τυχόν προβλήματα να ενημερώνεται η διεύθυνση και να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία