Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Βόειο Κρέας: Τρεχουσες ΑνακοινώσειςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Βόειο Κρέας >> Τρεχουσες Ανακοινώσεις

Α/Α
Λεπτομέρειες
Ανακοίνωση ΚΟΑΠ
01
Δασμολογική Ποσόστωση Βόειου κατεψυγμένου κρέατος
[Aύξων αριθμός 09.4003]
02Ποσοστό Κατανομής Ποσόστωσης Βόειου κρέατος για το 2022-2023.

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία