Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ποσοστά Εξαγωγικών ΕπιστροφώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Ποσοστά Εξαγωγικών Επιστροφών

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ και ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Λεπτομέρειες Κανονισμών και Στοιχεία έκδοσης
Ισχύς Κανονισμού
57/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 57/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 5 - 8
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

23/1/2009 - 19/2/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 140/2009 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
EE L49 ,
22/2/2009
Σελ. 3 - 6
Από 20/2/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 59/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 11
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

23/1/2009 - 19/2/2009
142/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 142/2009 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L49 , 22/2/2009
Σελ. 9
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

20/2/2009 - 08/04/2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2009 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L95 ,09/04/2009
Σελ. 6
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ:

09/04/2009
66/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 66/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 26 έως 28
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

23/1/2009 - 19/2/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 58/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008
EE L19 ,
23/1/2009
Σελ. 9 έως 10
23/1/2009 - 19/2/2009
144/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 144/2009 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, για τον καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
EE L49 , 22/2/2009
Σελ. 12
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ:

20/2/2009
58/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 58/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 9 έως 10
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

23/1/2009 - 19/2/2009
141/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 141/2009 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L49 , 22/2/2009
Σελ. 7
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

20/2/2009 - 08/04/2009
293/2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 293/2009 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008.
EE L95 , 09/04/2009 Σελ. 4
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ:

09/04/2009
ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ
Λεπτομέρειες Κανονισμών και Στοιχεία έκδοσης
Ισχύς Κανονισμού
62/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 62/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 5 έως 8
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ: 23-01-2009
ΜΕΧΡΙ 23-04-2009
65/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 65/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 24 έως 25
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ: 23-01-2009
ΜΕΧΡΙ 23-04-2009
342/2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 342/2009 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2009, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 24 έως 25
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ: 24- 04- 2009
ΤΟΜΕΑΣ : ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ
Λεπτομέρειες Κανονισμών και Στοιχεία έκδοσης
Ισχύς Κανονισμού
61/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 61/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 16 έως 17
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ: 23-01-2009
ΜΕΧΡΙ 23-04-2009
336/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
EE L104 , 23/4/2009
Σελ. 11 έως 12
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ: 24-04-2009
ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Λεπτομέρειες Κανονισμών και Στοιχεία έκδοσης
Ισχύς Κανονισμού
63/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 63/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών.
EE L19, 23/1/2009
Σελ. 20 - 21
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ: 23-01-2009
ΜΕΧΡΙ : 23-04-2009
339/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 339/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 24-04-2009
ΤΟΜΕΑΣ : ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Λεπτομέρειες Κανονισμών και Στοιχεία έκδοσης
Ισχύς Κανονισμού
60/2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 60/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιανουαρίου 2009 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος.
EE L19 , 23/1/2009
Σελ. 12 – 15
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ: 23-01-2009
ΜΕΧΡΙ: 23-04-2009
333/2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2009 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος.
EE L104 , 24/4/2009
Σελ. 4
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 24-04-2009


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία