Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Επίτροπος Αγροτικών ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών: κ. Ανδρέας Κυπριανού

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού. Έχει την ευθύνη του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Εκτέλεσης της πολιτικής του Οργανισμού. Εκπροσωπεί τον ΚΟΑΠ στις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του έχει τις ευθύνες για:

1.την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού

2. τη διεκπεραίωση της εργασίας του Οργανισμού καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής του όπως καθορίζεται από το Νόμο


3. τον σχεδιασμό και διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού, και

4. τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, ιδρύματα και Οργανισμούς της Κύπρου και του
εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕπίτροπος Αγροτικών Πληρωμών (File Size:68,93Kb)

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία