Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Παρέμβαση ΕΠΣΑ 5 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση
Κανονισμοί
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Παραρτήματα Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών
Παράρτημα 1: Αμπελοοινικά Προιόντα
Παράρτημα 2: Εγγραφή στο Μητρώο ΚΟΑΠ
Παράρτημα 3: Αίτηση Συμμετοχής
Παράρτημα 4: Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών
Παράρτημα 5: Τρίτες Χώρες
Παράρτημα 6: Ορισμός Επιχειρήσεων
Παράρτημα 7: Αίτηση Πληρωμής
Παράρτημα 8: Νόμος Φορολογίας
Παράρτημα 9: Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Παράρτημα 10: Προκαταβολή
Παρουσίαση για τις Παρεμβάσεις – 2/2/2024


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία