Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΆ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (13/4/2016 - 15/6/2016)

Παράταση υποβολής αιτήσεων Καθεστώτος 8.1
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.1
Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 8.1
΄Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (15/4/2019 - 14/6/2019)

Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.1
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 8.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.1
Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 8.1


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία