Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 3.2: Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγοράΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2
(31/10/2016 - 28/2/2017)
Ανακοίνωση Α' Προκήρυξης
Ανακοίνωση Παράτασης Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Αίτηση Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2
(14/5/2021 - 29/10/2021)
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης
Διευκρίνιση Β' Προκήρυξης
Ανακοίνωση Παράτασης Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2
Αίτηση Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 3.2


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία