Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 19.1 - Προπαρασκευαστική ΣτήριξηΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΑ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (18/1/2016 - 16/2/2016)

Ανακοίνωση Καθεστώτος
Αίτηση Καθεστώτος
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν
Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (15/3/2023 - 29/09/2023)

Ανακοίνωση Καθεστώτος
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Καθεστώτος
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία