Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΟΑΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα«Από τις 22/12/2020, ο ΚΟΑΠ παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (184(Ι)/2017). Ο ΚΟΑΠ δύναται να επιβάλει τέλος παροχής των ζητούμενων πληροφοριών.»

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΟΑΠ (File Size:146,69Kb)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία