Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΑΠ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ LEARNING NETWORK ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - 21/10/2022 11:59:43 πμ


Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Learning Network στις Βρυξέλλες στην οποία συμμετείχε εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων των κρατών μελών, τόσο των Οργανισμών Πληρωμών όσο και των οργανισμών πιστοποίησης, και εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG Agri). Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκε το αναθεωρημένο προσχέδιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας 2 για τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών.

Η συνάντηση εστιάστηκε στη διαδικασία την οποία καλούνται οι οργανισμοί πιστοποίησης να ακολουθήσουν για τον έλεγχο του συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών Πληρωμών αλλά και τον έλεγχο της ορθότητας της Ετήσιας Έκθεσης Επιδόσεων. Η Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων, η οποία θα δημοσιοποιείται στο κοινό, αποτελεί καινούργια απαίτηση του θεσμικού πλαισίου της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία