Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - 21/02/2023 09:39:49


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές, συνολικού ύψους €893.028, στους δικαιούχους των κατηγοριών (ε), (στ), (ζ) και (η), που συμμετείχαν στο «Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης με βάση το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προς κλάδους της γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στην γεωργία / κτηνοτροφία».

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν οι υπό αναφορά δικαιούχοι είναι οι ακόλουθες:
· Κατηγορία (ε) - αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φυτικής παραγωγής
· Κατηγορία (στ) - αναγνωρισμένες ομάδες αιγοπροβατοτρόφων
· Κατηγορία (ζ) - συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ίδιες περιοχές και για αντίστοιχα προϊόντα με τις ομάδες της κατηγορίας (ε)
· Κατηγορία (η) - συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση «οίνου βάσης» για την παραγωγή του κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία

Η Κυπριακή οικονομία δέχθηκε σημαντικό πλήγμα λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19. Αυτά τα μέτρα είχαν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα ο οποίος δεν πρόλαβε να μπει σε τροχιά ανάκαμψης μετά την κατάργηση των περιορισμών αφού είδαμε το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω την τεράστιας αύξησης των ζωοτροφών, της ενέργειας και των λιπασμάτων. Στην Κύπρο όπου σημαντικό ποσοστό του εξωτερικού τουρισμού αποτελούν Ρώσοι και Ουκρανοί δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα προβλήματα λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Ρωσία με αποτέλεσμα την μη κάθοδο Ρώσων τουριστών αλλά και πολύ μειωμένο αριθμό Ουκρανών τουριστών αφού η χώρα τους βρίσκεται σε πόλεμο. Παρόλο που η τουριστική βιομηχανία αναπλήρωσε σημαντικό αριθμό τουριστών από αυτές τις χώρες, ως προς την πληρότητα των κλινών, με επισκέπτες από άλλους προορισμούς αυτό επηρεάζει σημαντικά ορισμένα γεωργικά προϊόντα που ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά σε αυτούς τους επισκέπτες.
Ως εκ τούτου, η ενίσχυση αυτή δόθηκε με σκοπό την καταβολή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους αυτούς.

Η χρηματοδότηση προήρθε εξ’ ολοκλήρου από κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία