Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Prevent - Detect - Investigate, New challenges in fighting expenditure fraud and irregularities»
- 01/12/2022 10:36:48 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών πληρωμών συμμετείχε στο Συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας στις 24 με 25 Νοεμβρίου 2022 και διοργανώθηκε από την OLAF σε συνεργασία με την Τσέχικη προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και από αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Το Συνέδριο χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες: Πρόληψη, Εντοπισμός και Έρευνα της απάτης, αναφορικά με όλα τα διαρθρωτικά ταμεία που τυγχάνουν επιμερισμένης διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)).

Σε σχέση με την πρόληψη της απάτης, έγιναν παρουσιάσεις για τα εργαλεία πρόληψης από τον OECD, τον σχεδιασμό της Εθνικής στρατηγικής κατά της απάτης από τα εθνικά AFCOS της Γαλλίας και της Ισπανίας, και τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στα πλαίσια του Μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF - Recovery and Resilience Facility) από το υπουργείο οικονομικών της Εσθονίας.

Σε σχέση με τον εντοπισμό της απάτης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές εντοπισμού της απάτης από τον AFCOS της Ρουμανίας, οι δυσκολίες εντοπισμού απάτης στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης και οι εμπειρίες με τη βαθμολόγηση κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον επανασχεδιασμό των ελέγχων από την Πορτογαλία, τα εργαλεία και ο ρόλος των δεδομένων και της ανάλυσης πληροφοριών από την OLAF, καθώς και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, παρουσιάσεις από την Πορτογαλία αναφορικά με τη σημασία της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια της ελεγκτικής εργασίας, από την Ιταλία για την ικανότητα και ετοιμότητα για διασυνοριακό έλεγχο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις εγκληματικές έρευνες και από τη Σλοβακία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία, για την ετοιμασία εγκληματικών ελέγχων.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Σχετικά Αρχεία:
 20221125_115524.jpg 20221124_102807.jpg IMG-554e6a0b8e9b2dd259e81e51a9ef72fb-V.jpg


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία