Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ENVISION (HORIZON 2020) - 11/11/2022 11:18:19 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών συμμετείχε στην 2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του προγράμματος ENVISION (HORIZON 2020) στην Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2022 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας τα εργαλεία και την τεχνολογία για συνεχή, μεγάλης κλίμακας και αδιάλειπτη παρακολούθηση (monitoring) των δραστηριοτήτων διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η συμμετοχή του ΚΟΑΠ αφορά την συμπαραγωγή, λήψη και έλεγχο των παραγόμενων τεχνολογιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας για να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Σχετικά Αρχεία:
 20221111_095035.jpg


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία