Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) - 01/11/2022 09:02:08


Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 19 με 21 Οκτωβρίου 2022 και διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πληρωμών της Βουλγαρίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και από αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI), θέματα καταπολέμησης της απάτης και πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων στα πλαίσια της ΚΑΠ, από τους Οργανισμούς Πληρωμών της Εσθονίας, Βελγίου, Κροατίας και Ιταλίας, η χρήση του data-mining tool Arachne για την πρόληψη της απάτης. Επίσης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης της Βουλγαρίας παρουσίασε την ελεγκτική προσέγγιση για την απάτη και τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ανάφερε παραδείγματα διαπιστωθείσας απάτης στα πλαίσια της ΚΑΠ, επισημαίνοντας την υποστήριξή της προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η μελλοντική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για πρόληψη και εντοπισμό υπονοιών απάτης.

Οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν πιο συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με την καταπολέμηση της απάτης και τη σύγκρουση συμφερόντων στα πλαίσια εργαστηρίων- workshops: (1) «Σύγκρουση συμφερόντων - Εύρεση λύσεων πρόληψης και ανίχνευσης» και (2) «Αξιολόγηση κινδύνου απάτης - προσέγγιση για τη νέα ΚΓΠ». Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν ακόμη παραδείγματα προσέγγισης άλλων χωρών (πχ Σλοβακία και Ιρλανδία σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων).

Οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν από το Συνέδριο θα χρησιμοποιηθούν από τον ΚΟΑΠ για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2023-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Μαρίνα Πετρίδου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ΚΟΑΠ , Λειτουργός Α’ 22 557788

Σχετικά Αρχεία:
 20221021_104208.jpg


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία