Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 28/03/2022 10:50:21 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει παράταση προθεσμίας για απογραφή ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (ΠΣΣΑ) 2022 και δυνατόν άλλων μέτρων κεφαλικής επιδότησης αιγοπροβάτων που τυχόν προκηρυχθούν για το έτος 2022.

Ως τελευταία ημέρα απογραφής και κοινοποίησης αποτελεσμάτων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) ορίζεται η Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία απογραφής, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλλευση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ΚΥ, η απογραφή θα πρέπει να διενεργηθεί με σαρωτή. Η απογραφή με χρήση σαρωτή σε εκμεταλλεύσεις με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα ζώα, αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή / και διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια της απογραφής ζωικού πληθυσμού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία ή Κτηνιατρικούς Σταθμούς.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία