Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. - 20/12/2022 11:13:49 am


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στο Πρόγραμμα Ενωσιακής Ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα σχολεία συνολικού ύψους €717.900,16 για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 100% από Κοινοτικούς πόρους με το ποσό που εκταμιεύθηκε από την Ε.Ε να ανέρχεται σε €688.418,23. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνείσφερε επιπρόσθετα, το ποσό των €29.481,93 για επιδότηση του Φ.Π.Α που αναλογούσε στις δαπάνες του Προγράμματος.

Κύριοι στόχοι του «Προγράμματος για τα Σχολεία» είναι (α) Να επιτευχθεί σταθερή αύξηση του μεριδίου των φρούτων και λαχανικών και του γάλακτος στο διαιτολόγιο των παιδιών, στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες. (β) Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή, με σκοπό να βελτιωθεί σταδιακά η υγεία των κυπρίων πολιτών. (γ) Να αυξηθούν οι γνώσεις των παιδιών σε θέματα που αφορούν στη γεωργική παραγωγή και στις καλές διατροφικές συνήθειες και (δ) Να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των εισοδημάτων του γεωργικού τομέα, της σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών και της διάθεσης τόσο υφιστάμενων όσο και μελλοντικών προμηθειών γεωργικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία