Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΑΠ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DIONE
- 18/11/2022 09:55:49 πμ


Εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών συμμετείχαν σε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 7 Νοεμβρίου 2022 σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα DIONE. Το έργο αυτό αναπτύχθηκε για γεωργικές φωτογραφίες με γεωσήμανση, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να επιτρέπει στους αιτητές να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες) σχετικά με τα αγροτεμάχιά τους, με υψηλό βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας.


Το έργο Dione παρήγαγε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών και εργαλείων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την παρακολούθηση της γεωργικής γης με την χρήση δορυφορικών εικόνων και στην περιβαλλοντική κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Παρουσιάστηκαν στους αξιολογητές όλα τα πεπραγμένα του έργου και τα εργαλεία που παράχθηκαν στην παρουσία όλων των εταίρων του έργου, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο ανεξάρτητων αξιολογητών που ορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι Λειτουργοί του ΚΟΑΠ παρουσίασαν στους αξιολογητές ένα από τα εργαλεία που παράχθηκε, το Compliance Monitoring Tool ενώ συνολικά παρουσιάστηκε και η συνεισφορά του ΚΟΑΠ στην υλοποίηση όλων των παραδοτέων του έργου. Οι αξιολογητές και η εκπρόσωπος της ΕΕ έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις παρουσιάσεις και συνεχάρησαν όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για την ποιότητα των εργαλείων που παράχθηκαν και για την τήρηση των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία