Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2017-2018» - 02/10/2018 01:20:19 μμΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014-2018

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-2018 ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3δ. Δικαιούχος για συμμετοχή στο Μέτρο είναι ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) Κύπρου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τις 2 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018 στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης διατίθενται στα Κεντρικά γραφεία του ΚΟΑΠ, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία