Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2022 - 2023
ΔΡΑΣΗ ΕΠΣΑ 1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 07/12/2022 11:06:39 πμ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 – 2023


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από 09 Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β, αρχίζει η παραλαβή των αιτήσεων για τη Δράση ΕΠΣΑ
1β.3: Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής.

Δικαίωμα ένταξης στη πιο πάνω Δράση του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομά τους στο Αμπελουργικό Μητρώο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο. Για εγγραφή στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25877396, 25877063, 25877490.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 29η Δεκεμβρίου 2022.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «GOV.CY» στην ιστοσελίδα http://www.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25803922, 25803921, 26804587, 26804585 και 22760482.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία