Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΔΡΑΣΗ Γ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ «ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ» ΚΑΙ «ΝΤΟΠΙΟ ΜΑΥΡΟ») - 28/11/2022 09:39:50


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης Γ Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο») του Μέτρου 22. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι €300.000, ο οποίος δύναται να αυξηθεί αναλόγως των αναγκών.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους αμπελουργούς για τους αμπελώνες με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο», των οποίων η παραγωγή σταφυλιών εσοδείας 2022 δεν διατέθηκε στην αγορά και θα παραμείνει ασυγκόμιστη μέχρι την πλήρη φυσική καταστροφή της.

Δικαιούχοι
Αμπελουργοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και οι οποίοι κατέχουν αμπελώνες με τουλάχιστον ένα δεκάριο ενιαία και συμπαγή αμπελουργική έκταση ανά αμπελώνα, ως είναι καταχωρημένη στο Αμπελουργικό μητρώο, με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» ή/και «Ντόπιο Μαύρο».

Υποβολή Αιτήσεων
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «GOV.CY» στην ιστοσελίδα http://www.gov.cy από τις 28/11/2022 μέχρι τις 12/12/2022 (23:59)

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και σχετικές πληροφορίες για το Μέτρο, βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy, του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν.

Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα ακόλουθα τηλέφωνα του Τμήματος Γεωργίας: 25803921, 25803922, 26804587 25877396, 25877063 και 25877490.

*Η προκήρυξη και επιδότηση του Μέτρου 22 του ΠΑΑ 2014-2020, είναι υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα ποσά επιδότησης ή / και στους όρους συμμετοχής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία