Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο προσφορών πάνω από τα όριαShow details for [<a class="simpletext">2023</a>]2023
Show details for [<a class="simpletext">2022</a>]2022
Show details for [<a class="simpletext">2021</a>]2021
Show details for [<a class="simpletext">2020</a>]2020
Show details for [<a class="simpletext">2018</a>]2018
Hide details for [<a class="simpletext">2017</a>]2017
Hide details for [<a class="simpletext">Δεκέμβριος</a>]Δεκέμβριος
- 13/12/2017 "Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό ΟΑΠ/ΠΙΑ/01/17/06 για Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στα μέλη του προσωπικού και τους συνταξιούχους του ΚΟΑΠ και τα εξαρτώμενα τους"
Show details for [<a class="simpletext">2016</a>]2016

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών