Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο Εξαγωγικών ΕπιστροφώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Εξαγωγικές Επιστροφές

  1. Γενικές Πληροφορίες για τις Εξαγωγικές Επιστροφές
  2. Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρου
  3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υποβολή της Αίτησης
  4. Αίτηση και Δήλωση για Εξαγωγικές Επιστροφές (συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξαγωγέα)
  5. Κατάσταση Πληρωμής (συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξαγωγέα)
  6. Ανακοινώσεις για τις Εξαγωγικές Επιστροφές
  7. Ισχύοντες Κανονισμοί για τις Εξαγωγικές Επιστροφές
  8. Ποσοστά Εξαγωγικών Επιστροφών ανά τομέα γεωργικών προϊόντων
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών