Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 6.1 - Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων ΓεωργώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 6.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (12/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (20/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (19/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (5/9/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (29/3/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (2/4/2020)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (19/3/2021)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής - δεύτερη δόση Μέτρου 6.1
Αίτημα Πληρωμής Μέτρου 6.1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΟΥ


Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών


Αίτηση Συμμετοχής

(Ηλεκτρονική συμπλήρωση)

(Χειρόγραφη συμπλήρωση)

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών και Ζώων


Ορεινές Περιοχές


Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έντυπο υποβολής ένστασης


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία