Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 14/05/2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024
- 13/05/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7Α -ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ- ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
- 24/04/2024 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ
- 19/04/2024 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Α.Α. 4.1.1, Α.Α. 4.1.2, Α.Α. 4.1.3 και Α.Α. 5
- 10/04/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7B – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΧΟΙΡΟΙ) ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.5 - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023 – 2027
- 09/04/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α.1.6 – Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές των ζώων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 - 2027
- 09/04/2024 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023 - 2027
- 09/04/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α. 1.4 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2024
- 09/04/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Π. 2.1 - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕΑ) 2024
- 11/03/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2024
- 07/03/2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
- 23/02/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΣΑ 5 – «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ»
- 23/02/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΣΑ 6 – «ΥΛΙΚΕΣ & ΑΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
- 01/02/2024 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
- 23/01/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α.1.5 – Ανάληψη υποχρεώσεων για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών
- 18/01/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΣΑ 2 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»
- 12/01/2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 3«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2023 - 2024»
- 12/01/2024 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α.1.7Α – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
- 08/12/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 1«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2023 - 2024»


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία