Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Διοικητική Δομή

ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΩΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Σχετικά Αρχεία:

Οργανόγραμμα ΚΟΑΠ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 388,95Kb)

No documents found


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία