Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 1.3 - Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάσηΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΓ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (24/4/2023 - 7/7/2023)

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 1.3
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Αίτηση Συμμετοχής
(αίτηση συμμετοχής)
(Μέρος ΙΙΙ αίτησης συμμετοχής)
Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (8/2/2019 - 12/4/2019)

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 1.3
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 1.3
Αίτηση Συμμετοχής
(χειρόγραφη συμπλήρωση)
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
Αίτηση Πληρωμής
Συμμετέχοντες
Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (28/2/2017 - 16/6/2017)

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (23/3/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (28/4/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (25/5/2017)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Αίτηση Συμμετοχής
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
(χειρόγραφη συμπλήρωση)
Αίτηση Πληρωμής
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
(χειρόγραφη συμπλήρωση)


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία