Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 4.1 - Ά Προκήρυξη - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (2/6/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (19/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (20/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (5/9/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.1 - 20/10/2016 (επί ιδίω κινδύνω)Ανακοίνωση επί ιδίω κινδύνω:
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων για προκαταρκτικό επιτόπιο:
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (28/2/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (29/3/2017)


ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής Καθεστώτος 4.1
Βεβαίωση Αρχιτέκτονα του Έργου


ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έντυπο υποβολής ένστασης


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οδηγός γραφικής παρουσίασης του Ευρωπαϊκού εμβλήματος


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώς 4.1 - Κατηγορία Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώς 4.1 - Κατηγορίες Α & Β


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση κατηγορίας ΑΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας ΒΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)Ηλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δήλωση αποδοχής όρων για επί ιδίω κινδύνω
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με ομίλους εταιρειών
Υπόδειγμα Σύμβασης για Συμβολαιακή Γεωργία & Συνοδευτικό ΈγγραφοΥπόδειγμα Σύμβασης:
Συνοδευτικό Έγγραφο:


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α & Β
Τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α & Β
Β Κατάλογος για τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α και Β


ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών και ζώων


ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ορεινές Περιοχές


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία