Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΔράση 19.2.3.2 - Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.3.2
Ανακοίνωση Παράτασης Περιόδου Εφαρμογής Δράσης 19.2.3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Δράσης 19.2.3.2
Κριτήρια Μοριοδότησης Δράσης 19.2.3.2
Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράσης 19.2.3.2 (Παράρτημα Ι)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία