Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ - ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 2023 - 1η & 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 - 2η προκήρυξη
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2022 -2023-
2η προκήρυξη
Νέα Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2022 -2023-1η προκήρυξη

Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2022 -2023-1η προκήρυξη
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2022 -2023-1η προκήρυξη
Πράσινος Τρύγος 2022-2023 ΕΠΣΑ 1 γ - Γενική Ενημέρωση για το Μέτρο-1η προκήρυξη
Πράσινος Τρύγος 2022-2023 ΕΠΣΑ 1γ - Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων μέσω ΑΡΙΑΔΝΗ--1η προκήρυξη

1η προκήρυξη


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία