Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 16.1 (Φάση Α) - Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη ΓεωργίαΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(15/1/2018 - 31/7/2018)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Διευκρινίσεις - Τροποποιήσεις Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών- Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Α')


Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής - Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Ηλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας
Δήλωση De Minimis
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 16.1
Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(15/7/2019 - 14/10/2019)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Ανακοίνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Διευκρίνιση Καθεστώτος 16.1 (14/8/2019)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών- Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Α')


Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής - Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Α')
Ηλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας
Δήλωση De Minimis
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 16.1


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία