Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΚΟΑ 16: ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2022 -2023Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Σχολικές Εφορείες
Ανακοίνωση Υποβολής αίτησης πληρωμής
Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος στα Σχολεία
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Αίτηση Πρόθεσης Συμμετοχής
Αίτηση Ενίσχυσης
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.1 - ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2022-2023
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.2 - ΓΑΛΑ 2022-2023
Παρουσιάση του προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος στα Σχολεία


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία