Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΚΟΑ 10Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ


Μέτρο 1: Πρώιμη συγκομιδή σε Μαντόρες και πορτοκάλια ποικιλίας Βαλέντσια

Μέτρο 2: Αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2014 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για τα πιο πάνω Μέτρα.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Μέτρα είναι τόσο μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, όσο και παραγωγοί που δεν είναι μέλη σε αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών.
Ωστόσο, για τους σκοπούς εφαρμογής των Μέτρων, τα μέλη σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα θεωρούνται μη μέλη σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και τα έντυπα αιτήσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.Έντυπο Αίτησης - Μέτρο 1 (Οργανώσεις Παραγωγών)
Έντυπο Αίτησης - Μέτρο 1 (Μη Μέλη)
Έντυπο Αίτησης - Μέτρο 2 (Οργανώσεις Παραγωγών)
Έντυπο Αίτησης - Μέτρο 2 (Μη Μέλη)
Εκτακτα Μέτρα στήριξης - Ενημερωτικό έντυπο


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία