Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 3.1: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότηταςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Ανακοίνωση Ά' Προκήρυξης
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2017
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1
Αίτηση Καθεστώτος 3.1
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 3.1 2018

Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2018
Ανακοίνωση για το έτος πιστοποίησης 2019
Ανακοίνωση για Αιτημα Πληρωμής Παράρτημα VII 2019
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2020

Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1
Αίτηση Καθεστώτος 3.1
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2019 - 2020
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1 2019 - 2020

Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Παραλαβή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν τα έξοδα πιστοποίησης για έτος 2021
Ανακοίνωση Μέτρου 3.1 Β' Προκήρυξη (2021)
Παράρτημα VII - Αίτηση πληρωμής μέτρου 3.1 Β' Προκήρυξη (2021)
Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Παραλαβή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν τα έξοδα πιστοποίησης για έτος 2022
Ανακοίνωση Μέτρου 3.1 Β' Προκήρυξη (2022)
Παράρτημα VII - Αίτηση πληρωμής μέτρου 3.1 Β' Προκήρυξη (2022)


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Παραλαβή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν τα έξοδα πιστοποίησης για έτος 2023
Ανακοίνωση Μέτρου 3.1 Α' Προκήρυξη (2023)
Αίτηση πληρωμής μέτρου 3.1 Α' Προκήρυξη (2023)


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία