Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 6.1 - Β' Προκήρυξη - Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 6.1
Ανακοίνωση για 1η παράταση Καθεστώτος 6.1 (13/5/2022)
Ανακοίνωση για 2η παράταση Καθεστώτος 6.1 (13/7/2022)
Διευκρινιστικό σημείωμα 1 - Μάρτιος 2022


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ & ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ
Καθεστώς 6.1 Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Δελτίο ενημέρωσης

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθεστώς 6.1 Αίτημα Πληρωμής Α΄ Δόσης

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Καθεστώς 6.1 Έντυπο υποβολής ένστασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
Απόσυρση δράσεων - αίτησης


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Υπεύθυνη δήλωση αιτητή


ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Αναθεωρημένες Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών και ζώων


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Αναθεωρημένες Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Κατάλογος Αναγνωρισμένων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ
Απαιτούμενα έγγραφα για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Διαδικασία επιλογής συμβούλου από αιτητή
Αποδοχή Αιτητών από Συμβούλους 6.1
Καταχώρηση δράσεων_έργων και τεμαχίων στο Καθεστώς 6.1
Νέα Αίτηση Καθεστώτος 6.1


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία