Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 16.4 - Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές ΑγορέςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(15/9/2017 - 15/2/2018)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.4
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 16.4
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Έντυπο Αίτησης ΣυμμετοχήςΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Σύμφωνο Συνεργασίας
Τεχνικό Δελτίο
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 16.4 (21/12/2017)Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(10/9/2019 - 29/11/2019)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.4
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 16.4
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Έντυπο Αίτησης ΣυμμετοχήςΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Σύμφωνο Συνεργασίας
Τεχνικό ΔελτίοΓ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(23/4/2021 - 29/10/2021)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.4
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 16.4
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Σύμφωνο Συνεργασίας
Τεχνικό Δελτίο


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία