Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΔράση 19.2.4 - Δράσεις Συνεργασίας

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.4
Ανακοίνωση Παράτασης Περιόδου Εφαρμογής Δράσης 19.2.4
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Δράσης 19.2.4
Έντυπο Αίτησης Δράσης 19.2.4
Κριτήρια Μοριοδότησης Δράσης 19.2.4
Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράσης 19.2.4
Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου Δράσης 19.2.4


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία