Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟY 3.1-
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΟΠ ΧΑΛΛΟΥΜΙ)». - 03/10/2023 09:26:34 πμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη του Μέτρου 3.1 για «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ Χαλλούμι)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται στα €500.000.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης παρέχεται μόνο στο Τμήμα Γεωργίας.

Το εγχειρίδιο εφαρμογής και όλο το συνοδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία