Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις ΜέτρωνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7 – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΧΟΙΡΟΙ) - 21/06/2023 08:39:11 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), ανακοινώνει την Προκήρυξη της Παρέμβασης Α.Α. 1.7 – Ευημερία των ζώων (Δράση Α: Αιγοπρόβατα και Δράση Β: Χοίροι).

Η Παρέμβαση προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους αιγοπροβατοτρόφους/χοιροτρόφους που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν καθορισμένες δράσεις στα πλαίσια ετήσιου σχεδίου καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων/χοίρων.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)
19/06/2023 - 30/06/2023
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής)
01/07/2023 - 25/07/2023


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα Επαρχιακά / Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ.

Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών, καθώς και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία