Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών: κ. Ανδρέας Ευαγγέλου

Ο Βοηθός Επίτροπος βοηθά τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τον αντικαθιστά σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος και εκτελεί τα καθήκοντα του Επιτρόπου. Είναι επίσης συνυπεύθυνος με τον Επίτροπο για:

1. την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σύμφωνα με τον νόμο και τους
κανονισμούς που διέπουν τον Οργανισμό,

2. τη διεκπεραίωση της εργασίας του Οργανισμού καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής του όπως καθορίζεται από τον νόμο,
3. τον σχεδιασμό και διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού, και

4. τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, ιδρύματα και Οργανισμούς της Κύπρου και εξωτερικού
και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΒοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών (File Size:232,1Kb)

Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων