Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 10/10/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 8.3 και 8.5
- 08/10/2019 ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
- 10/09/2019 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4 - ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- 30/08/2019 6η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3Ζ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
- 14/08/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
- 02/08/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ' ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
- 01/08/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 08: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ"
- 01/08/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3Β - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 15/07/2019 Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
- 05/07/2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
- 04/07/2019 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- 24/06/2019 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2018-2019»
- 19/06/2019 9η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3α «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
- 15/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.1 - ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 08/05/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 431/2008
- 03/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2019
- 03/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 14 "ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ"
- 22/04/2019 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων