Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 15/09/2017 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 - ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- 08/09/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
- 14/08/2017 ΜΕΤΡO ΕΠΣΑ 3β -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
- 28/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡOΥ ΕΠΣΑ 3β-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
- 28/07/2017 ΔΡΑΣΗ 19.2.3.1 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- 24/07/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
- 03/07/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017
- 16/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
- 07/06/2017 ΔΡΑΣΗ 19.2.1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- 26/05/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3ζ (4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ) - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
- 25/05/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3 «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
- 15/05/2017 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 431/2008
- 08/05/2017 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ/ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 08/05/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΟY ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.9 ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟ
- 02/05/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 14: ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
- 02/05/2017 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 02/05/2017 ΜΕΤΡΟ ΚΟΑ 15 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ
- 27/04/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2017
- 26/04/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
- 24/04/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017
- 07/04/2017 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 29/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 4.1 & 6.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων