Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 07/05/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 25/04/2018 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ/ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 25/04/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
- 24/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.9 «ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ»
- 23/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 7.3 - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
- 13/03/2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2018
- 06/03/2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
- 05/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.4 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
- 01/03/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1 - ΦΑΣΗ Α' «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΟ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΚ) ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- 09/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
- 06/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2018 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 16/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1- «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ »
- 10/01/2018 ΚΟΑ 10 - ΜΕΤΡΟ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
- 08/01/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4: «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 21/12/2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4: «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 04/12/2017 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2017-2018
- 24/11/2017 ΚΟΑ10 , ΜΕΤΡΟ 6 ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 5.060 ΤΟΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων