Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 09/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
- 06/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2018 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 16/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1- «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ »
- 10/01/2018 ΚΟΑ 10 - ΜΕΤΡΟ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
- 08/01/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4: «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 21/12/2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4: «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 04/12/2017 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2017-2018
- 24/11/2017 ΚΟΑ10 , ΜΕΤΡΟ 6 ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 5.060 ΤΟΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
- 14/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 7 - "ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ
- 19/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 29/09/2017 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2016-2017»
- 15/09/2017 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 - ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- 08/09/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων