Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 28/11/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΔΡΑΣΗ Γ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ «ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ» ΚΑΙ «ΝΤΟΠΙΟ ΜΑΥΡΟ»)
- 27/10/2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΣΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
- 26/10/2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3α – ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
- 25/10/2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2021 - 2022
- 21/10/2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
- 21/10/2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΟΑ3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
- 19/10/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022
- 19/10/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2022
- 01/08/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 19 – LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020
- 26/07/2022 ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
- 14/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 4.1, 5.2, 6.1
- 01/07/2022 ΜΕΤΡΟ 3.1 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021
- 01/06/2022 ΜΕΤΡΟ ΚΟΑ 15 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία