Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 24/06/2019 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2018-2019»
- 19/06/2019 9η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3α «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
- 15/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.1 - ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 08/05/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 431/2008
- 03/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2019
- 03/05/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 14 "ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ"
- 22/04/2019 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 15/04/2019 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.1 - ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 09/04/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2019
- 21/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2019 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 21/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΡΙΚΕΣ 2019 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1
- 13/03/2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
- 04/03/2019 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.5 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
- 04/03/2019 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 19.2 – ΔΡΑΣΗ 19.2.3.2: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»
- 15/02/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
- 11/02/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
- 08/02/2019 Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3 - «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ
- 30/01/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 (Φάση Α):


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων