Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 24/11/2017 ΚΟΑ10 , ΜΕΤΡΟ 6 ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 5.060 ΤΟΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
- 14/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 7 - "ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ
- 19/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
- 29/09/2017 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2016-2017»
- 15/09/2017 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 - ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- 08/09/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗ 19.2.2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
- 14/08/2017 ΜΕΤΡO ΕΠΣΑ 3β -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
- 28/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡOΥ ΕΠΣΑ 3β-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
- 28/07/2017 ΔΡΑΣΗ 19.2.3.1 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- 24/07/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
- 03/07/2017 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017
- 16/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
- 07/06/2017 ΔΡΑΣΗ 19.2.1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- 26/05/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3ζ (4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ) - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων