Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρο 4.2 - Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών ΠροϊόντωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση Καθεστώτος
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (18/8/2016)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης
Έντυπο Αίτησης
Πίνακες Επενδύσεων
Εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών
Έντυπο αλλαγής στοιχείων
Διευκρίνιση για Επιλέξιμα Προϊόντα
Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία