Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Επίτροπος Αγροτικών ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΕπίτροπος Αγροτικών Πληρωμών: κ.

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών είναι ο επικεφαλής του Οργανισμού. Έχει την ευθύνη του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Εκτέλεσης της πολιτικής του Οργανισμού. Εκπροσωπεί τον ΚΟΑΠ στις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του έχει τις ευθύνες για:

1.την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού

2. τη διεκπεραίωση της εργασίας του Οργανισμού καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής του όπως καθορίζεται από το Νόμο


3. τον σχεδιασμό και διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού, και

4. τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, ιδρύματα και Οργανισμούς της Κύπρου και του
εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕπίτροπος Αγροτικών Πληρωμών (File Size:247,06Kb)

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων