Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - 03/10/2022 09:47:26 πμ


Στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ο ΚΟΑΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στην πρώτη προκήρυξη του ΚΑΘΕΣΤΩΣ 5.2 :«Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού», με σκοπό την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργούς που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν:
· στις 16/6/21 στις Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας,

· στις 26/6/2021 στις Κοινότητες Κοίλης και Τάλας,

· στις 3/7/2021 στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίους Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς και

· στις 19/9/21 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιά


Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και η περίοδος υποβολής των απαραίτητων συνημμένων εγγράφων ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.
Μόλις τρείς εβδομάδες μετά, ο ΚΟΑΠ κατάφερε να αποστείλει τις επιστολές προκαταρκτικών εγκρίσεων προς όλους τους αιτητές, των οποίων οι αιτήσεις τους ήταν πλήρεις. Έχουν σταλεί επιστολές προκαταρκτικής έγκρισης σε 109 αιτητές από τους συνολικά 211 που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Καθεστώς.

Παράλληλα, για όσους λαμβάνουν επιστολή προκαταρκτικής έγκρισης, ξεκινά η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων Πληρωμής, με την περίοδο υλοποίησης των επενδύσεων να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου 2023.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία