Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 4.1 - Ά Προκήρυξη - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (2/6/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (19/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (20/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (5/9/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.1 - 20/10/2016 (επί ιδίω κινδύνω)Ανακοίνωση επί ιδίω κινδύνω:
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων για προκαταρκτικό επιτόπιο:
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (28/2/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος 4.1 (29/3/2017)


ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής Καθεστώτος 4.1
Βεβαίωση Αρχιτέκτονα του Έργου


ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έντυπο υποβολής ένστασης


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οδηγός γραφικής παρουσίασης του Ευρωπαϊκού εμβλήματος


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώς 4.1 - Κατηγορία Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώς 4.1 - Κατηγορίες Α & Β


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση κατηγορίας ΑΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας ΒΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)Ηλεκτρονική συμπλήρωση:
Χειρόγραφη συμπλήρωση:


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δήλωση αποδοχής όρων για επί ιδίω κινδύνω
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με ομίλους εταιρειών
Υπόδειγμα Σύμβασης για Συμβολαιακή Γεωργία & Συνοδευτικό ΈγγραφοΥπόδειγμα Σύμβασης:
Συνοδευτικό Έγγραφο:


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α (Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων)
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α & Β
Τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α & Β
Β Κατάλογος για τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α και Β


ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών και ζώων


ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ορεινές Περιοχές


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων