Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 02/12/2022 02:57:50 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται να καταβληθεί Κρατική Ενίσχυση στους πατατοπαραγωγούς, στους καλλιεργητές φυλλοβόλων και στους καλλιεργητές λαχανικών για το έτος 2022, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η οικονομική στήριξη θα καταβληθεί ως ακολούθως:

Α. Πατατοπαραγωγοί – μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης € 3.500.000
Η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα €130,00 ανά δεκάριο. Επιλέξιμα για στήριξη είναι τα τεμάχια που δηλώθηκαν από τον αιτητή ως πατάτες στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ) του έτους 2022 καθώς επίσης και τα τεμάχια που είναι δηλωμένα από τον αιτητή στην ΕΑΕΕ 2022 με διαφορετική καλλιέργεια αλλά έχουν συμπεριληφθεί σε δήλωση καλλιέργειας ως πατάτες, στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων, για την περίοδο 01/11/2021 – 30/03/2022.

Β. Καλλιεργητές φυλλοβόλων - μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης € 1.000.000
Η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα €80,00 ανά δεκάριο. Επιλέξιμα για στήριξη είναι τα τεμάχια που δηλώθηκαν από τον αιτητή στην ΕΑΕΕ για το έτος 2022 με επιλέξιμες καλλιέργειαες καρυδιές ή φυλλοβόλα – οπωροφόρα.

Γ. Καλλιεργητές λαχανικών - μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης € 1.900.000
Η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα €80,00 ανά δεκάριο για τις καθορισμένες στον πιο κάτω πίνακα ως καλλιέργειες αυξημένης ενίσχυσης και τα €40,00 ανά δεκάριο για τις καθορισμένες στον πιο κάτω πίνακα ως καλλιέργειες χαμηλότερου ποσού στήριξης. Επιλέξιμα για στήριξη είναι τα τεμάχια που δηλώθηκαν στην ΕΑΕΕ για το έτος 2022 από τον αιτητή με επιλέξιμη καλλιέργεια που περιλαμβάνεται στον πίνακα πιο κάτω.

Επισημαίνεται ότι, δικαιούχοι και για τους τρεις κλάδους είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα:

α. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του ΚΟΑΠ για το έτος 2022 και η αίτησή του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του Καθεστώτος Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ και

β. Επαγγελματίας γεωργός που πρέπει να πληροί ένα από τα πιο κάτω:
· Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Νόμος 26(I)2016) μέχρι τη λήξη της προκήρυξης στις κατηγορίες 2 άρθρο 5(2α)), 4 (άρθρο 5(2β)), 7 (άρθρο 5(2δ)), 8 (άρθρο 5(2ε)), 11(άρθρο 5(2στ)), 16 (άρθρο 5 (2θ1)) και 24 (άρθρο 5(2θ2)).

· Φυσικό πρόσωπο το οποίο ήταν εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργός κατά την περίοδο 01/01/2021 – 30/06/2022.

· Φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη και το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια πριν να συνταξιοδοτηθεί ήταν εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργός.· Φυσικό πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Μάϊου 2022 και είναι εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργός / κτηνοτρόφος πριν από την 31η Μάϊου 2022 τουλάχιστον κατά τους μήνες 12/2021 μέχρι και 6/2022.

· ή είναι νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης στον τομέα της γεωργίας και κατέβαλλε τις εισφορές του που αφορούν την περίοδο 01/01/2021 – 30/06/2022.

Το β) πιο πάνω δεν απαιτείται για αιτητές τεμαχίων φυλλοβόλων δέντρων που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 400 μέτρων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
€ 80.00
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΟΕΙΔΗ
ΚΟΛΟΚΑΣΙ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΚΟΥΚΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΡΑΔΙΚΙΑ
ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ
ΡΟΚΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΠΑΝΑΧΙ
ΤΕΥΤΛΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
€ 40.00
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ
ΚΟΛΟΚΥΘΙ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΕΣ
ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ
ΚΡΕΑΤΟΚΟΛΟΚΟ (ΖΑΜΠΟΥΡΑ)
ΛΟΥΒΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΠΑΜΙΑ
ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ
ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ
ΤΟΜΑΤΕΣ

Οι καλλιεργητές των πιο πάνω κατηγοριών δεν απαιτείται να υποβάλουν σχετική αίτηση διότι θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Ωστόσο, δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Σχέδιο Στήριξης, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ, το αργότερο μέχρι τις 09/12/2022, ώστε ο ΚΟΑΠ να μην προχωρήσει σε καταβολή της ενίσχυσης προς τους εν λόγω δικαιούχους.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό για τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΡΑΤΙΚΗ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_20221202.pdf


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία