Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 16/02/2024 11:56:42 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13(3)(α) των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 131/2021), τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2024 για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστή που προκηρύχθηκε με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κύριο Μέρος) της 25ης Αυγούστου 2023, με τη γνωστοποίηση με αριθμό 959.

Παρακαλώ δείτε το σχετικό αρχείο πιο κάτω:
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Λογιστής - Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων.pdf


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία