Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΕΚΤΑΡΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2023 - 29/12/2023 11:07:21 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι μέχρι αυτή την στιγμή 29/12/2023, και παρά τις δυσκολίες από την πρώτη εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027(πολλαπλές νέες παρεμβάσεις, αυξημένοι έλεγχοι, νέα μηχανογραφικά συστήματα, νέες διαδικασίες κ.α.)…

Α) Έχουν διεκπαιρεωθεί 24,877 αιτήσεις από το σύνολο 29894 αιτήσεων (83,22%) όσον αφορά τις εκταρικές επιδοτήσεις.
Β) Όσον αφορά τις Κεφαλικές επιδοτήσεις έχουν διεκπαιρεωθεί 814 αιτήσεις από τις 860 αιτήσεις (94,65%), ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε δείγμα ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης (αιρεσημότητα) και θα διεκπαιρεωθούν αργότερα.

Γ) Όσον αφορά τις Κρατικές ενισχύσεις Αιγοπροβατοτροφίας έχει διεκπαιρεωθεί 100%.

Η προσπάθεια διεκπεραίωσής και των υπολοίπων αιτήσεων, συνεχίζεται απρόσκοπτα και πυρετωδώς. Για όσες αιτήσεις δεν παρουσιάζουν προβλήματα και πληρούν τα κριτήρια αναμένεται η διεκπεραίωση τις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι πληρωμές επιτρέπεται να ξεκινήσουν τον μήνα Δεκέμβριο και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία