Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - 05/12/2022 09:00:04 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών συμμετείχε στο 16ον Συνέδριο Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών και των Οργανισμών Συντονισμού που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Νοεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσίασαν στους εκπροσώπους των κρατών μελών την τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και καινοτόμες απαιτήσεις και ρυθμίσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη, από το έτος 2023.

Έμφαση δόθηκε σε θέματα μείωσης του ποσοστού λάθους στις αγροτικές πληρωμές, δηλαδή στη συνεχή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων ώστε οι επιδοτήσεις να λαμβάνονται από τους πραγματικά δικαιούχους και στο ύψος που απαιτούν οι σχετικές νομοθετημένες διατάξεις. Θέματα καταπολέμησης της απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, διαδικασίες μοναδιαίου ελέγχου προς μείωση του διοικητικού κόστους καθώς και θέματα αξιοποίησης ευκαιριών μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτύωσης απασχόλησαν τους συνέδρους.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κα Μαρίνα Πετρίδου στο τηλέφωνο 22 557 778.
Σχετικά Αρχεία:
 received_467091142227663.jpeg


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία